December 23, 2017

Zahvalnica

Želim da zahvalim sretnim okolnostima što sam odrastao u visokoobrazovanoj
porodici, pa sam od ranog djetinjstva bio okružen knjigama, naukom i kvalitetnom
muzikom.
Zahvalio bih roditeljima što su me usmjerili k nauci, izgradili kritički stav prema
svemu i što me nijesu učili nikakvom rasizmu, mržnji, nacionalizmu, a posebno ne
religioznosti, već su me pustili da, kad budem svoj čovjek, mislim kako hoću.
Zahvalan sam blagodetima 21. vijeka koje se ogledaju, između ostalog, i u
dostupnosti svake informacije i u superbzoj komunikaciji s najširom čitalačkom
publikom.
Zahvalio bih prijateljima što su znali da trpe opširne rasprave o temama koje su i
predmet ove knjige.
Zahvalnost dugujem Borku Vujičiću na kritičkom čitanju rukopisa, te Jadranki
Vešković, koja je brojnim praktičnim savjetima oblikovala ovaj tekst i uradila dizajn
naslovne strane.
Posebnu zahvalnost dugujem Goranu Petroviću na promociji ateizma putem socijalnih
mreža.
Zahvaljujem Jeleni Marković koja je uradila lekturu i korekturu.

%d bloggers like this: