December 22, 2017

About Me

OBRAZOVANJE

1998 – 2002

Gimnazija “Slobodan Škerović”,  Podgorica

Prirodno matematički smjer

2002 – 2007

Diplomirao na Prirodno matematičkom fakultetu, Odsijek za Biologiju, Podgorica, Univerzitet Crne Gore.

Postdiplomske studije “ Ekologija i zaštita životne sredine“ fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore. Magistrirao 16. 07. 2010 godine  i stekao zvanje magistra (M.Sc.) Tema magistarskog rada “Rasprostranjenje, diverzitet i morfološke karakteristike vrsta iz roda Barbus( Cyprinidae) u vodama  Crne Gore “

– Jedan je od osnivača NVO „Plecotus“, koja se bavi proučavanjem slijepih miševa i očuvanjem njihovih staništa.

– Jedan je od osnivača i direktor NVO „Humanističko udruženje Ethikos“

– Autor knjige „Arhitektura Magle“

NAUĆNO ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

RADOVI

Marić,  D. S, Rakočević, V. J. & Marić, S. D. 2010. Diversity and distriburion of species from the genus Barbus in waters of Montenegro.  Natura Montenegrina9 (2): 169-182.

Marić, D. S., Rakočević, V. J. & Marić, S. D. 2012. Morphological Caracteristics Of Barbels (Barbus, Cyprinidae) From The Waters Of Montenegro. Natura Montenegrina, 11(2): 79-92

Učestvovao je u Ekološkim kampovima (Ivanova Korita, Prokletije, Komovi, Biogradska gora).

Kao tehnički saradnik, tokom studija aktivno učestvovao u terenskom radu na nekoliko naučno – istraživačkih projekata iz oblasti ribarstva:

 1. Ribarska osnova voda nikšićkog regiona (2003)
 2. Formiranje salmonidnih reprocentara za proizvodnju mlađa autohtonih ribljih vrsta (2003).
 3. “Ribarska osnova sliva rijeke Morače (rijeka Morača, Cijevna i Zeta)” (2004).
 4. “Ribarska osnova sliva rijeke Lim (sa Plavskim jezerom i pritokama)” (2006).
 5. “Ribarska osnova sliva rijeke Ćehotine” (2007)

Izradio tehničko-tehnološke projektre za ribnjake:

 • A.D. „RIBNJAK BUČE“ BERANE
 • RIBNJAK ZA UZGOJ KALIFORNIJSKE PASTRMKE (Oncorchynchus mykiss) NA RIJECI BISTRICA, SELO BOTURIĆI
 • D.O.O “ROBOVILAZ” U SELU KONJUHE, NA RIJECI PERUĆICA
 • UZGOJ KALIFORNIJSKE PASTRMKE (Oncorchynchus mykiss) NA RIBNJAKU U MJESTU MILOŠEVIĆI, NA RIJECI BIJELA (ŠAVNIK)
 • UZGOJ KALIFORNIJSKE PASTRMKE (ONCORHYNCHUS MYKISS) U RIBNJAKU „MAREZA“  PODGORICA
 • RIBNJAK U GUSINJU ”MERAL”
%d bloggers like this: